Medicin

Använd bikarbonat som medicin

Bikarbonat blandat i vatten hjälper många att bi av med hostan

Att bikarbonat kan användas som medicin är ingen nyhet. De som var barn under den tidigare delen av förra århundradet kan ha minnen av att man ordinerade en sked bikarbonat för att bota problem med magen. Idag så har vi mer avancerade lösningar och det finns de som hävdar att bikarbonatets enkelhet och billighet är precis det som gör att det inte får större plats inom medicinen. Om man ser på listan med sjukdomar och hälsoproblem som anses kunna botas med bikarbonat så kan man bara häpna. Här finner vi saker som cancer, kronisk hosta, astma och även problem med levern.

För många så är det inte värre än att man testar med en sked bikarbonat i vatten för att bli av med hosta. Fungerar det så är det bra men om inte så har man heller inte förvärrat något. För den som lider av värre åkommor som cancer så kan det däremot upplevas som riskfullt att byta ut konventionella behandlingar mot intag av bikarbonat.

Vad gör bikarbonatet?

De som förespråkar bikarbonat som medicin talar ofta om behandlingar som återställer PH balansen. I och med att man ändrar surhetsgraden i kroppen så får man en ny situation där man kanske lyckas bli av med åkommor för att de helt enkelt inte längre kan frodas i de olika kroppssystemen. Det talas om att man med intag av bikarbonat skulle kunna förbättra kroppens upptagning av syre och även bidra till att blodkärlen vidgas så att man får en bättre cirkulation av syret till kroppens olika delar.

Som hostmedicin

Den som lider av tillfällig hosta eller av större problem med mycket slem och rethosta kan testa en bikarbonatskur. Det finns lite olika varianter och en del menar att det räcker med en tesked bikarbonat i vatten för att få bukt med hostan medan andra säger att man måste genomgå en mer seriös kur där man trappar upp för att sedan trappa ner intaget. Oavsett vilken typ av kur man väljer så är det viktigt att man inte tar bikarbonatet för nära en måltid eftersom man behöver magsyran för att smälta maten och bikarbonatet kommer att neutralisera denna syra.

Bikarbonat mot svåra sjukdomar

Vad gäller sjukdomar som cancer så har man inom forskning sett att tumörer har en struktur som påminner om den som svampar har. Det här har lett till antaganden om att man skulle kunna bota cancer med bikarbonat genom att förändra kroppens surhetsgrad och göra det svårare för tumörerna att fortsatt växa. Även om det redan nu finns folk som hävdar att de har botat sin cancer på detta vis så är det otroligt viktigt att förstå att det ännu inte finns tillräckligt med forskning som stödjer att det här verkligen fungerar. Det är alltså inte så att man själv kan bestämma sig för att bota sin leversjukdom genom att sitta i bikarbonatbad, men om man kommer i kontakt med en seriös läkare som har koll på forskning inom detta område så kan det kanske bli så att man får ta del av läkemetoder som inkluderar det som så många av oss ser som en simpel ingrediens för goda bakverk.